Odszkodowania

opis odszkodowania

CO GROZI ZA POTRĄCENIE PIESZEGO NA DRODZE?

Codziennie w wiadomościach, czy na portalach informacyjnych widzi się informacje o jakimś wypadku drogowym. Ze statystyk wynika, że jest to zjawisko bardzo częste i nagminnie ...

CO ZROBIĆ, GDY UBEZPIECZYCIEL ODMÓWIŁ WYPŁATY ODSZKODOWANIA?

Bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciel nie uznaje zgłoszonej szkody i odmawia wypłaty odszkodowania. Należy pamiętać, że taka decyzja nie zamyka drogi do uzyskania świadczenia

CZYM JEST USZCZERBEK NA ZDROWIU I JAK SIĘ GO OKREŚLA?

Proces dochodzenia zadośćuczynienia bądź odszkodowania od ubezpieczyciela często poprzedza doznanie przez osobę poszkodowaną jakiegoś rozstroju zdrowia – czy to w postaci złamania kości, naciągnięcia ścięgien ...

Przywłaszczenie a kradzież pojazdu – konsekwencje u ubezpieczyciela

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Polską Izbę Ubezpieczeń na koniec 2021 r. w Polsce wykupionych było ponad 8 milionów komunikacyjnych polis autocasco, z czego średnio ...

CZEGO ŻĄDAĆ OD UBEZPIECZYCIELA W SZKODACH OSOBOWYCH

Osoba, która doznała obrażeń w trakcie kolizji, za którą nie ponosi winy, może dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, dwóch rodzajów roszczeń: odszkodowania zadośćuczynienia za ból ...

TAJEMNICZE „OWU” W SPRAWACH ODSZKODOWAWCZYCH

Wszystkie artykuły

Skip to content