Adwokat prowadzący sprawy karne w mieście Warszawa

Artykuł zawiera

Adwokat prowadzący sprawy karne w mieście Warszawa, współpracujący z naszą kancelarią, to osoba, która każdego dnia dokłada starań, aby zapewnić wszystkim naszym klientom najwyższy poziom obsługi. Prawo karne sensu largo, to zespół przepisów prawa, które normalizują kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. W myśl przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej są to wszystkie czyny zabronione, których społeczna szkodliwość nie jest uważana za znikomą. Prawo karne według kryterium przedmiotu regulacji dzieli się na:

 • materialne,
 • procesowe,
 • wykonawcze,
 • powszechne,
 • indywidualne,
 • prawo wykroczeń,
 • prawo karne sensu stricto, zajmujące się czynami o dłużej szkodliwości społecznej.

Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce prawa karnego są:

 • ustawy,
 • kodeks karny wykonawczy,
 • kodeks postępowania karnego,
 • kodeks karny skarbowy.

Prawo karne posiada kilka funkcji; jest to m.in.: funkcja ochronna, gwarancyjna, kompensacyjna prewencyjna, a także sprawiedliwościowa.

Adwokat prowadzący sprawy karne w mieście Warszawa – fachowa pomoc dla osób oskarżonych i ofiar przestępstw

Każdy adwokat, który jest zatrudniony w naszej Kancelarii Prawnej w mieście Warszawa jest w stanie pomóc w prowadzeniu spraw i reprezentacji przed wymiarem sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności karnej za popełnione czyny. W przypadku, gdy postawiony został zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia bądź nastąpiło wezwanie na policję i do prokuratury, pomoc adwokata pracującego w naszej Kancelarii jest nieodzowna. Zabezpiecza ona interesy każdego klienta i umożliwia mu dochodzenie swoich spraw przed wymiarem sprawiedliwości. Nasza pomoc prawna dotyczy także ofiar przestępstw, które pragną sprawiedliwości poprzez użycie środków w postaci przepisów Kodeksu Karnego. Nasza Kancelaria Prawna, dzięki wieloletnim doświadczeniom, związanym z prowadzeniem spraw z dziedziny prawa karnego, gwarantuje wszystkim swoim klientom opracowanie odpowiedniej linii obrony.

Adwokat prowadzący sprawy karne w mieście Warszawa, który współpracuje z naszą Kancelarią jest w stanie reprezentować klienta będącego uczestnikiem w sprawie karnej, obejmującej kilkukrotne przesłuchanie w Komisariacie Policji i Prokuraturze oraz na sali sądowej. Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż w przypadku prawa karnego na osobie, której postawiono zarzut popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, ciąży konieczność brania udziału w rozprawach, konfrontacjach i okazaniach. Ponadto, osoba oskarżona jest zobowiązana brać czynny udział w posiedzeniach, w trakcie których są zadawane pytania świadkom i przytaczane opinie biegłych sądowych. We wszystkich tych wydarzeniach udział może brać specjalista, którym jest adwokat zatrudniony w naszej Kancelarii. Dzięki temu gwarantujemy wsparcie oraz pomoc merytoryczną na każdym etapie postępowania dowodowego, prokuratorskiego oraz sądowego. Jest to niezmiernie ważny aspekt, gdyż wielu klientów współpracujących z naszą Kancelarią Prawną, potrzebuje pomocy z zakresu reprezentowania swojej osoby przed sądami i instytucjami w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności karnej.

Pełne przygotowanie do rozpraw karnych i wsparcie merytoryczne na każdym etapie postepowania sądowego

Nasza Kancelaria Adwokacka w mieście Warszawa podejmuje się prowadzenia spraw karnych dotyczących, zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych. W trakcie prowadzenia spraw z dziedziny prawa karnego, każdy zatrudniony u nas adwokat prowadzący sprawy karne ma obowiązek reprezentowania interesów klienta od początku przyjęcia konkretnej sprawy. Dzięki temu osoba oskarżona bądź ofiara przestępstwa, może uzyskać fachową poradę oraz pomoc prawną na każdym etapie prowadzonego śledztwa i postępowania przedsądowego oraz sądowego. Oferujemy także pomoc adwokata dla osób, które zostały objęte dozorem policyjnym, aresztem domowym bądź też pozbawione wolności na czas wyjaśnienia i rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Nasz adwokat pomoże także w przygotowaniu do rozpraw sądowych. W tym czasie zostaje również opracowana odpowiednia linia obrony, jak również sukcesywne gromadzone są materiały dowodowe świadczące na korzyść konkretnego klienta.

Sprawy karne, toczące się na sali sądowej, wymagają niejednokrotnie długiego czasu oczekiwania na wyznaczenie terminów rozpraw. W tym czasie adwokat zatrudniony w naszej Kancelarii Prawnej w mieście Warszawa jest w stanie dokładnie przeanalizować sytuację oraz ustalić z każdym klientem kluczowe aspekty obrony, takie jak wyznaczenie świadków konkretnego zdarzenia czy też powołanie biegłych sądowych. Zatrudniony u nas adwokat prowadzący sprawy karne w mieście Warszawa, to także osoba, która potrafi w terminie przygotować ewentualną apelację, stanowiącą odwołanie od wydanego przez sąd wyroku. Dzięki temu osoba, której dotyczy odpowiedzialność karna za popełnione przestępstwo lub wykroczenie, może starać się o złagodzenie wyroku bądź też na nowo wszcząć postępowanie sądowe. Każdy adwokat, który współpracuje z naszą Kancelarią Prawną, posiada rozległą wiedzę z dziedziny, jaką jest prawo karne. Dzięki temu, klient powierzający nam prowadzenie swojej sprawy, może liczyć na pełne wsparcie oraz dogłębne przeanalizowanie powierzonych nam materiałów dowodowych.

Gromadzenie dowodów w sprawie oraz opracowywanie linii obrony

Nasza kancelaria prawna w mieście Warszawa znajduje się w dogodnej lokalizacji, co ułatwia dojazd do naszej siedziby.  Każdy, zatrudniony u nas adwokat, specjalizujący się w takiej dziedzinie, jak prawo karne, jest w stanie już na pierwszym spotkaniu z klientem wyjaśnić mu wszystkie zawiłości i kwestie dotyczące jego sprawy. W trakcie spotkania prawnik ustala także zakres odpowiedzialności karnej za wykroczenie lub popełnione przestępstwo, jak również możliwe metody dochodzenia swoich praw przed sądem. W przypadku bycia osobą pokrzywdzoną, współpracujący z nami adwokat, dodatkowo może sporządzać wnioski dowodowe, mające na celu wniesienie nowych poszlak w konkretnej sprawie. Jako jedna z najbardziej cenionych kancelarii prawnych w mieście Warszawa, jesteśmy w stanie zapewnić fachową pomoc oraz możliwość konsultacji na każdym etapie prowadzonej przez nas sprawy. Prawo karne nie ma dla nas żadnych tajemnic, dzięki czemu, jesteśmy w stanie doradzić w wielu, nawet bardzo skomplikowanych przypadkach.

Pomoc naszej kancelarii prawnej w mieście Warszawa, nie ogranicza się tylko do odbycia rozmowy z klientem, ale również reprezentowania jego interesów w trakcie całego postępowania przygotowawczego i procesowego. Adwokat zatrudniony w naszej Kancelarii jest w stanie chronić interesów klienta bez względu na długość trwania każdej rozprawy oraz zaangażowanie czasowe, wynikające z przygotowania się do niej. Z racji tego, iż prawo karne wymaga stworzenia najlepszej, możliwej strategii procesowej, każdy z zatrudnionych u nas prawników w pełni angażuje się w swoje działania, czym podwaja szanse na pozytywne zakończenie zleconej nam sprawy. Zdobyta latami praktyk wiedza merytoryczna pozwala na powołanie i przedstawienie dowodów, pozwalających na osiągnięcie końcowego sukcesu w sprawach, jakich dotyczy prawo karne.

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of Wioletta Szewczak
Wioletta Szewczak
Adwokat

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content