Antydoping – usługa, jaką świadczy adwokat w mieście Warszawa

Artykuł zawiera

Szukając pomocy w kwestii różnego rodzaju regulacji prawa sportowego, warto jest skorzystać z oferty naszej Kancelarii, która zajmuje się takimi zagadnieniami, jak antydoping – usługa, jaką świadczy adwokat w mieście Warszawa. W trakcie spotkania z klientem jesteśmy w stanie udzielić informacji o najważniejszych regulacjach antydopingowych. Mamy wiedzę o treści Międzynarodowych Konwencji, poprzez akty polskiego prawa, a kończąc na światowym kodeksie antydopingowym oraz międzynarodowych standardach WADA. Zatrudniony w naszej kancelarii prawnej adwokat posiada rozległą wiedzę dotyczącą:

 • prawa sportowego,
 • ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie,
 • ustawy o sporcie – w tym przepisów polskiej agencji antydopingowej,
 • rozporządzenia o szkoleniu kontrolerów antydopingowych,
 • regulaminu organizacyjnego polskiej agencji dopingowej
 • przepisów antydopingowych z dnia 1 lipca 2017,
 • regulaminu przeprowadzania kontroli antydopingowych,
 • zarządzania wynikami regulaminu postępowania przed trybunałem dyscyplinarnym przy POLADA.

W myśl znowelizowanych przepisów, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku powstały nowe regulacje dotyczące antydopingu. Nakładają na sportowców obowiązek częstszego badania się oraz bycia pod kontrolą lekarza specjalisty, zajmującego się medycyną sportową.

Antydoping – usługa jaką świadczy adwokat w mieście Warszawa – fachowe porady prawne

Warszawa to miejsce, w którym istnieje bardzo dużo ośrodków sportowych, służących do szkolenia przyszłych olimpijczyków oraz osób wyczynowo trenujących daną dyscyplinę. Stąd też nieodzowna jest pomoc specjalisty zatrudnionego w naszej Kancelarii prawnej, dotycząca antydopingu. Może ona przyczynić się do tego, że każdej klient korzystający z naszych usług, będzie zabezpieczony pod względem prawnym. Otrzyma również możliwość bezproblemowego startu w zawodach i igrzyskach sportowych. Realizowane przez nas usługi polegają na dokładnej interpretacji przepisów antydopingowych. Dzięki czemu każdy sportowiec jest w stanie z naszą pomocą, dochodzić swoich praw oraz chronić się przed posądzeniem o stosowanie nielegalnych środków wspomagających wydolność organizmu. W kwestii stosowania antydopingu powstało wiele regulacji prawnych, których przepisy ulegają ciągłej zmianie.

Skorzystaj z usług naszej Kancelarii i porad, dotyczących antydopingu w sporcie wyczynowym

Podstawowym instrumentem prawnym, a zarazem uniwersalnym dokumentem, na którym się opieramy, jest Kodeks Antydopingowy w wersji z roku 2015. Wzorowany jest na Światowym Programie Zwalczania Dopingu w Sporcie. Celem tego dokumentu jest promowanie działań na rzecz walki z dopingiem poprzez powszechne ujednolicenie kluczowych narzędzi i środków antydopingowych. Odpowiednia interpretacja przepisów, zawartych w znowelizowanym kodeksie antydopingowym jest zadaniem, jakie spoczywa na adwokacie, zatrudnionym w naszej Kancelarii Prawnej. Dzięki jego wiedzy merytorycznej oraz wieloletniej praktyce związanej z prawem sportowym, każdy klient, korzystający z naszych usług, może otrzymać wsparcie oraz fachową pomoc. Wsparcie może dotyczyć nawet najbardziej zawiłych tematów, związanych ze stosowaniem antydopingu. Nasza pomoc uwzględnia także rozpatrywanie kwestii uzasadnionego stosowania środków paramedycznych i suplementów, które nie są dopuszczone prawnie i akceptowane przez komisję antydopingową. W trakcie wielu lat praktyki, zespół adwokatów, zatrudnionych w naszej Kancelarii Prawnej, która znajduje się w mieście Warszawa, udzielił porad wielu sportowcom, zawodowo zajmującym się trenowaniem wybranej dyscypliny. Każdy adwokat współpracujący z naszą Kancelarią Prawną, posiada odpowiednie referencje i wiedzę merytoryczną w temacie zabronionych praktyk, mogących wykluczyć konkretnego sportowca z uczestniczenia w najważniejszych zawodach czy olimpiadzie.

Interpretacja przepisów WADA

Nasza Kancelaria Prawna, która jest zlokalizowana w mieście stołecznym Warszawa, bardzo sprawnie i skutecznie interpretuje także przepisy o elastycznym wdrażaniu zasad antydopingowych. Będąc renomowaną Kancelarią Prawną, zatrudniamy specjalistów, którzy rozumieją podstawowe przesłanki światowego kodeksu antydopingowego. Dzięki temu mogą skupić się na analizie konkretnego przypadku, dotyczącego posądzenia o stosowania antydopingu. Każdy adwokat zatrudniony w naszej Kancelarii, zlokalizowanej w mieście Warszawa, jest w stanie omówić z klientem, korzystającym z naszych porad, zmiany w światowym kodeksie antydopingowym. Potrafi także przeanalizować zasadność międzynarodowych standardów WADA w związku z podejrzeniem o stosowanie nielegalnego poprawiania i podwyższania wydolności organizmu, osiąganego przy pomocy zabronionych prawem medykamentów i środków paramedycznych.

Zapoznanie klientów z procedurami, związanymi z wykrywaniem antydopingu

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat śledzi standardy międzynarodowe, stanowiące potężną część zasad specjalnych, umieszczonych w kodeksie antydopingowym. Mamy także możliwość nawiązania kontaktu z osobami wchodzącymi w skład komitetu wykonawczego WADA. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie poznać przepisy, dotyczące międzynarodowych standardów badań i śledztw, związanych z antydopingiem a także metod i substancji zabronionych w sporcie. W trakcie lat praktyki, każdy adwokat z naszej Kancelarii, dokładnie poznał listę leków i substancji dozwolonych i stosowanych u sportowców wyczynowych dla celów terapeutycznych. Ponadto, orientujemy się w takich kwestiach, jak:

 • standardy laboratoriów wykonujących analizy próbek,
 • standardy ochrony danych osobowych konkretnego sportowca,
 • międzynarodowe standardy zgodności.

Każdy specjalista, taki jak antydoping adwokat, świadczący usługi z ramienia naszej Kancelarii Prawnej, ma w obowiązku powiadomić danego sportowca o zasadach przyjętych przez radę założycielską światowej agencji antydopingowej z dnia 17 listopada 2007 roku.

Ustalenie ciężaru dowodowego w postepowaniu o stosowanie antydopingu

Nasza Kancelaria Prawna od wielu lat zajmuje się także kwestią dowodu dopingu, polegającą na ustaleniu ciężaru dowodowego zgromadzonych materiałów i standardach dowodowych. W trakcie postępowania przed Komisją Antydopingową, adwokat z naszej Kancelarii może dokonać weryfikacji metod ustalenia faktów i domniemań, dotyczących rzekomego stosowania zakazanych środków medycznych. Może zweryfikować, czy były faktycznie użyte w celu polepszenia wydolności organizmu osoby biorącej udział w zgromadzeniach sportowych, wydarzeniach o charakterze sportowym i olimpiadach.

W trakcie naszej wieloletniej praktyki zawodowej i działania naszej Kancelarii, która znajduje się w mieście Warszawa, każdy z zatrudnionych u nas specjalistów przeszedł szkolenie tematyczne, dotyczące zasad interpretowania kwestii antydopingu. Każdy adwokat, który rozpatruje antydoping u danego sportowca, w ramach pracy na rzecz naszej Kancelarii Prawnej, jest w stanie ustalić czy oskarżenia i posądzenie o stosowanie nielegalnych środków wspomagających wydolność organizmu jest uzasadnione w przypadku konkretnego sportowca. Na tym etapie postępowania adwokat zbiera materiały dowodowe oraz gromadzi je celem przedstawienia komisji antydopingowej.

 

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of Wioletta Szewczak
Wioletta Szewczak
Adwokat

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content