CO ZROBIĆ, GDY UBEZPIECZYCIEL ODMÓWIŁ WYPŁATY ODSZKODOWANIA?

Artykuł zawiera

Bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciel nie uznaje zgłoszonej szkody i odmawia wypłaty odszkodowania. Należy pamiętać, że taka decyzja nie zamyka drogi do uzyskania świadczenia za szkodę poniesioną w związku z zaistniałym zdarzeniem.

Szansę na wyegzekwowanie wyższej kwoty traci się dopiero w momencie podpisania ugody z firmą ubezpieczeniową, dlatego też bardzo ważne jest, aby każdą propozycję dokładnie przemyśleć i przeanalizować. Warto skonsultować się ze specjalistą, który dokładnie przeanalizuje propozycję ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel twardo i stanowczo trzyma się swojego stanowiska, nie jest otwarty na jakiekolwiek negocjacje, kwestionuje przebieg zdarzenia czy podstawę prawną roszczenia, czy po prostu propozycja świadczenia nie jest satysfakcjonująca, najlepiej jest wnieść oficjalną reklamację. Ważne, aby wskazać, iż podstawa wydania odmowy jest nieprawdziwa bądź błędna. Najlepiej jest skupić się na argumentach ubezpieczyciela i postarać się je odeprzeć. Bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciele wydają decyzje, które są bezpodstawne.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni, ale może on został wydłużony do 60 dni, gdy sprawa jest bardziej skomplikowana i wymaga dokładnej analizy. Wówczas ubezpieczyciel musi o tym powiadomić poszkodowanego. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy termin ten zostanie przekroczony, reklamację uznaje się za pozytywnie rozpatrzoną.

W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, kolejnym krokiem jest złożenie skargi do Rzecznika Finansowego, który stwierdzi, czy prawa i interesy poszkodowanego zostały naruszone lub wystosowanie pozwu do sądu. Najczęściej wykorzystywanym środkiem jest wniesienie pozwu do sądu, bowiem to pozwala efektywniej dochodzić swoich praw i często w wyższej wysokości niż w postępowaniu likwidacyjnym ubezpieczyciela.

Ile wynosi czas na wniesienie odwołania?

Wszystko zależy od tego, czy zdarzenie w której zostaliśmy poszkodowani miało charakter przestępstwa. Jeżeli doszło np. do zwykłej kolizji, wtedy termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata. W przypadku jednak, gdy dochodzone roszczenie wynika z popełnienia przestępstwa, tj. w sytuacji, gdy prowadzone było postępowanie karne, wtedy termin przedawnienia wynosi lat 20. Niniejsze terminy liczy się od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela, czyli np. od dnia kolizji.

Odmowa wypłaty świadczenia nie zamyka drogi do uzyskania należytego odszkodowania. Należy zwrócić jednak uwagę na odpowiednie przygotowanie oraz dobór właściwych argumentów przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of Benjamin Kołodziej
Benjamin Kołodziej
Aplikant adwokacki

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content