JAK USTANOWIĆ OBROŃCĘ DLA PODEJRZANEGO W ARESZCIE?

Podejrzany podpisując upoważnienie dla adwokata, czyni go swoim obrońcą. Jak to upoważnienie przekazać będąc w zamknięciu i mając utrudniony kontakt ze światem? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź w poniższym artykule.

Artykuł zawiera

Prawo do obrony

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 42 ust 2 stanowi, że każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

Taka sama norma wynika z art. 6 kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.

Prawo do obrony przysługuje każdemu, komu przedstawiono zarzuty popełnienia czynu zabronionego. Według Sądu Najwyższego już pierwsza czynność organów procesowych skierowana na ściganie określonej osoby czyni ją podmiotem prawa do obrony.

Jak realizować prawo do obrony?

Co do zasady tak pełnomocnika, jak i obrońcę ustanowić może osobiście sama zainteresowana osoba. Co jednak w przypadku, gdy podejrzany/oskarżony przebywa w areszcie bądź więzieniu? 

Nie jest on w stanie, z oczywistych względów, pójść do kancelarii adwokackiej i wybrać obrońcę. Co więcej, adwokat również nie może udać się do takiej osoby, aby zaoferować swoje usługi.

Należy pamiętać o przysługującemu prawie osoby zatrzymanej do powiadomienia najbliższej rodziny lub adwokata o zatrzymaniu i poproszenie o pomoc prawną.

Kto wypełnia dokument upoważnienia do obrony?

Zgodnie z art. 83 §1 kodeksu postępowania karnego obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. 

Udzielenie upoważnienia do obrony przez inną osobę ma jednak charakter tymczasowy i warunkowy, ponieważ podlega akceptacji przez podejrzanego/oskarżonego .

W praktyce polega to na tym, iż upoważnienie do obrony podpisuje najpierw osoba, która działa na rzecz oskarżonego – najczęściej matka, żona, brat, siostra, konkubina, a potem wybór ten potwierdza sam zainteresowany poprzez złożenie swojego podpisu na dokumencie upoważnienia podczas widzenia z obrońcą w areszcie lub podczas  czynności procesowych.

W przypadku osoby pozbawionej wolności niezwykle ważnym jest, aby miała ona zapewnioną odpowiednią obronę, która stanowi gwarancję sprawiedliwego postępowania sądowego. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, iż dobry obrońca to taki, który wzbudza zaufanie wśród podejrzanych/oskarżonych  i który z należytą uwagą zajmuje się ich sprawami. Musi być to również osoba wpisana na listę adwokatów lub radców prawnych.

W Kancelarii Stabilis troska o naszych klientów jest priorytetem, a nasza wiedza oraz doświadczenie w sprawach karnych pozwalają skutecznie reprezentować stronę.

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of Wioletta Szewczak
Wioletta Szewczak
Adwokat

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content