ROLA WIEDZY TECHNICZNEJ W PRACY PRAWNIKA

Artykuł zawiera

Wszyscy kierowcy albo kiedyś byli sprawcami kolizji albo w niej uczestniczyli albo byli ich świadkami. W wyniku kolizji powstają szkody w pojeździe, które powszechnie nazywa się „szkodami majątkowymi”. Szkody te zgłaszamy ubezpieczycielom, w celu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Niestety nie zawsze nasze roszczenia są uwzględniane w zakresie naprawy i zmuszeni jesteśmy wdać się w spór z ubezpieczycielem.

Sprawy te mają swoją specyfikę, która wpływa na konieczność posiadania przez profesjonalnego pełnomocnika wiedzy i umiejętności technicznych.

Zgodnie z danymi statystycznymi udostępnianymi przez Komendę Główną Policji w 2020 r. liczba zarejestrowanych w Polsce pojazdów silnikowych wynosiła blisko 33 miliony. Taka liczba powoduje również zwiększone ryzyko występowania kolizji, czy wypadków. W samym ubiegłym roku doszło na polskich drogach do blisko 400 tysięcy kolizji oraz ponad 23 tysięcy wypadków. Zdarzenia takie wiążą się z uszkodzeniami pojazdu, a tym samym z koniecznością zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeń.

Towarzystwo ubezpieczeń, w zależności od przyjętego modelu rozliczania szkody, może wykonać własny kosztorys naprawy, na podstawie którego zostanie ustalona kwota należnego odszkodowania. Wyliczenia takie przyjmują najczęściej postać rozbudowanych, długich tabel, z niezrozumiałymi dla wszystkich oznaczeniami.

Jeżeli kwota, którą na podstawie własnych wyliczeń, wypłacił ubezpieczyciel, Was nie zadowala koniecznym jest złożenie reklamacji od decyzji. Aby reklamacja taka miała jakiekolwiek szanse powodzenia, najistotniejszym jest odpowiednie jej uzasadnienie. Bez posiadania jednak chociażby okrojonej wiedzy technicznej z zakresu mechaniki i wyceny pojazdów będzie to niezmiernie trudne.

Dość zauważyć, że w kosztorysie naprawy dokonanym przez ubezpieczyciela mogą zostać zastosowane części o jakości O, Q, PC, PJ itd. Oznaczenia te wskazują to czy dana część jest oryginalna, nieoryginalna albo czy ma porównywalną czy gorszą jakość w stosunku do części stosowanych przez producenta pojazdu.

Nie oznacza to jednak, że automatycznie sądzić można, iż za każdym razem, gdy ubezpieczyciel stosuje podczas wyliczeń ceny części, które nie są oryginalne, dopuszcza się on nadużycia, a tym samym zaniża wartość pojazdu. Analiza kosztorysów jest stosunkowo skomplikowana i należy przyjmować różne kryteria oceny w zależności chociażby od wieku, marki, czy też historii pojazdu. Dopiero po tak gruntownym zbadaniu decyzji ubezpieczyciela uzasadnienie, które zawrzemy w reklamacji, będzie mogło skutkować korzystną dla nas zmianą decyzji.

Dodatkowo, w przypadku osób, które nie mają dużego doświadczenia lub styczności z branżą motoryzacyjną, istnieje ryzyko pominięcia chociażby kwestii ustalenia kwoty tzw. roboczogodziny. Ubezpieczyciel w swoich wyliczeń szacuje również czas, jaki mechanik, lakiernik itd. będzie musiał poświęcić, aby naprawić pojazd. Często dochodzi do zaniżania wartości roboczogodzin, czy to poprzez ustalenie zbyt małej liczby jednostek pracy, czy też poprzez zastosowanie stawki, która nie ma odzwierciedlenia na rynku. Takie działania mogą realnie przyczynić się do zmniejszenia przyznanego odszkodowania.

W naszej Kancelarii, która od lat specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, zauważamy nagminność zaniżania wartości odszkodowania, która polega właśnie na bezpodstawnym stosowaniu cen części zamiennych, czy też zaniżaniu roboczogodzin.

Dlatego też niezmiernie istotnym jest, aby przy wyborze profesjonalisty, któremu powierzymy swoją sprawę, kierować się przede wszystkim kryterium wiedzy i doświadczenia. Mimo, iż prawnik kojarzy się głównie, nie bez powodu, z ponadprzeciętną znajomością przepisów i procedur prawnych, to nie można zapominać, iż w tak specyficznych sprawach, jak sprawy odszkodowawcze, równie istotne co znajomość konkretnych artykułów kodeksu cywilnego, jest umiejętność czytania kosztorysów naprawy i dokumentacji mechanicznej. Tylko przy połączeniu wiedzy prawniczej z wiedzą techniczną jest możliwe udzielenie profesjonalnej i rzetelnej pomocy, która przyczynić się może do uzyskania wyższego, bardziej sprawiedliwego odszkodowania.

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of Benjamin Kołodziej
Benjamin Kołodziej
Aplikant adwokacki

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content