CO GROZI ZA POTRĄCENIE PIESZEGO NA DRODZE?

Codziennie w wiadomościach, czy na portalach informacyjnych widzi się informacje o jakimś wypadku drogowym. Ze statystyk wynika, że jest to zjawisko bardzo częste i nagminnie spotykane na polskich drogach. Często ofiarami padają piesi na drodze. Według danych Komendy Głównej Policji w 2022 r. takich zdarzeń było 4 609 (21,6%), w ich wyniku zginęły 453 osoby (23,9%), a 4 447 zostało rannych (18,0%). Pojawia się więc pytanie, co grozi za potrącenie pieszego.

Artykuł zawiera

Potrącenie pieszego na pasach

Na wstępnie warto rozwiać wątpliwości, co właściwie oznacza definicja słowa pieszy. Pieszy według art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym to osoba, która znajduje się poza pojazdem na drodze i nie wykonuje żadnych robót, czy innych czynności, które są przewidziane w przepisach ustawy o ruchu drogowym.

Dodatkowo pieszym nazywamy osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motocykl, wózek dziecięcy lub inwalidzki. Oczywiście, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim również jest określana mianem pieszego. Co ważne, dziecko do 10 roku życia kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej, również jest zaliczane do pieszych.

Doszło do wypadku, jakie są konsekwencje prawne?

Polskie prawo budzi wiele kontrowersji wśród obywateli, jak i na świecie. Jednak, jeśli mówimy o prawie drogowym jest ono wyjątkowo surowe. Zgodnie z art. 177 kodeku karnego, osoba powodująca wypadek, nawet nieumyślnie, gdy inna osoba odniosła obrażenia ciała podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  Wydaje się to być dość wysokim wyrokiem, jednak sprawa się jeszcze bardziej zaostrza, gdy w wyniku wypadku dochodzi do śmierci poszkodowanego, czy ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu. W takiej sytuacji sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 ( art. 177 § 2 kodeksu karnego). 

Ciężki uszczerbek na zdrowiu określa art. 156 § 1 kodeksu karnego, który stanowi, że jest to pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of Wioletta Szewczak
Wioletta Szewczak
Adwokat

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content