Dochodzenie odszkodowań

Kiedy napotykasz na trudności związane z uzyskaniem należnego odszkodowania, bo ubezpieczyciel nie chce wypłacić tyle, ile warty jest np. samochód albo wręcz odmawia wypłaty odszkodowania, nie wahaj się skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Czy wiesz, że tylko 1 % poszkodowanych dochodzi odszkodowania w sądzie? Nie bądź jak większość, bo to się nie opłaca. W sądzie zasądzane są często kwoty stanowiące dziesięciokrotność tego co proponuje ubezpieczyciel. Warto więc zlecić profesjonalnej Kancelarii prowadzenie sprawy i mieć to z głowy.

Wypadki drogowe - gruntowna analiza sprawy.

Spotkał cię wypadek, nie wiesz co masz robić w takiej sytuacji, wziąć mandat, przyznać się do winy lub walczyć w sądzie bo jednak uważasz, że nie była to twoja wina?

We wszystkich tych przypadkach warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych oraz po wypadkach drogowych.

W przypadkach trudnych współpracujemy ze specjalistami od rekonstrukcji wypadków i doradzamy najlepsze rozwiązanie pod względem prawnym. Są prawne możliwości, które uchronią od ukarania, nawet jeśli jesteś sprawcą wypadku (nie tylko komunikacyjnego). Niekiedy warto podjąć walkę w sądzie, kiedy wątpliwości co do sprawstwa są duże. Można ochronić swoje prawo jazdy jak również zwyżki na ubezpieczeniu, szczególnie gdy kilka jest samochodów zarejestrowanych na jedną osobę.

Osoby pokrzywdzone również wymagają w takich przypadkach wsparcia i ochrony swoich praw. Pokrzywdzonym w postępowaniu karnym przysługują nawiązki i zadośćuczynienia, o które warto powalczyć z uwagi na kosztowny proces leczenia. Kwoty te należą się pokrzywdzonym w wysokości uzależnionej od uszczerbku na zdrowiu i długości leczenia.

Obsługa doświadczonego adwokata zapewni odpowiednią reprezentację i ochronę prawną, aby sprawa ta nie spędzała snu z powiek i zajmowała czasu, który można by spożytkować na swoje potrzeby.

dochodzenie odszkodowań, wypadki drogowe

Odszkodowania po wypadkach drogowych - co proponujemy

Nasza Kancelaria współpracuje z klientami w kwestii uzyskania dla nich odpowiedniego odszkodowania. Jesteśmy w stanie pomóc osobom, które oczekują odszkodowania za utracone rzeczy w wypadku komunikacyjnym, a także zdarzenia losowe w postaci zalania, kradzieży czy innych działań powodujących uszczerbek na ich dobrach materialnych czy zdrowiu.

Klienci, którzy są zainteresowani współpracą z naszą Kancelarią mogą otrzymać wsparcie w postaci przygotowania odpowiedniej dokumentacji, pozwalającej na uzyskanie stosownego odszkodowania. Nasza pomoc skutkuje uzyskaniem ich w krótkim czasie.

Zadośćuczynienie po wypadku drogowym

Współpraca z naszym klientem polega również na pomocy prawnej dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, których efektem był poważny uszczerbek na ich zdrowiu lub śmierć bliskiej osoby. Prowadzone działania są zgodnie z literą prawa. Staramy się uzyskać dla klienta  adekwatne zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Każdy zgłaszający się do nas poszkodowany, może otrzymać wsparcie prawne w procesie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód powstałych w trakcie wypadku komunikacyjnego.

Zapewniamy dokładne przeanalizowanie dokumentacji, dotyczącej zdarzenia i skuteczne egzekwowanie od sprawcy wypadku i Ubezpieczyciela stosownych należności finansowych. Nasza pomoc prawna w tym zakresie opiera się na doskonałej znajomości tematyki i umiejętności skutecznego prowadzenia tego typu spraw.

Dochodzenie odszkodowań i likwidacja szkód komunikacyjnych i na osobie

Dzięki bogatemu doświadczeniu i wiedzy merytorycznej, staliśmy się specjalistami, którzy oferują skuteczne prawne wsparcie w temacie likwidacji szkód. Nasze działania polegają na egzekwowaniu terminowego i właściwego działania towarzystw ubezpieczeniowych. Pomoc prawna, jaką możemy zaoferować każdemu klientowi, polega na poprowadzenie likwidacji zaistniałej szkody.

Oferujemy pomoc dla osób ubezpieczonych, które w wyniku nieprzyjaznego zbiegu okoliczności doznały szkody na mieniu. Wykonywane przez nas czynności są zgodne z literą prawa i zmierzają do opracowania procedury likwidacyjnej szkód komunikacyjnych czy majątkowych. W naszych codziennych działaniach wspieramy klienta w sformułowaniu prawidłowych roszczeń wobec towarzystw ubezpieczeniowych na temat konkretnego zakresu szkody.

Nasza Kancelaria jest w stanie podpowiedzieć klientom, w jaki sposób zgłosić szkodę oraz jak prawidłowo monitorować przebieg procedury, mającej na celu jej likwidację. W trakcie współpracy z klientem zapewniamy porządkowanie i kompletowanie wymaganej dokumentacji związanej ze szkodą. Zespół Kancelarii jest w stanie dokładnie i szybko przeanalizować wydane przez ubezpieczycieli decyzje, związane z brakiem możliwości likwidowania konkretnej szkody.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu potrafimy prowadzić rozmowy z każdym towarzystwem ubezpieczeniowym oraz składać stosowne zażalenia i reklamacje. Nasze skuteczne wsparcie jest nieodzowne w rozwiązywaniu problemów, związanych z likwidacją szkód, dotyczących umów ubezpieczeniowych, zawartych, zarówno przez klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Dzięki powierzeniu mojej sprawy tej Kancelarii Prawnej przebiegała ona wzorowo. Zatrudniony tam adwokat dogłębnie rozpoznał moją sprawę, a także wszczął odpowiednią procedurę. Dzięki temu mogłam uzyskać należne mi odszkodowanie, a także skonsultować się w sprawie posiadanych polis ubezpieczeniowych.  Obecnie regularnie korzystam z tej Kancelarii Prawnej i chętnie powierzam im prowadzenie swoich spraw, a także proszę o bieżące doradztwo ubezpieczeniowe. Serdecznie polecam usługi tej kancelarii każdemu klientowi.

Aneta E.
Warszawa

Jestem bardzo wdzięczny Kancelarii Prawnej za pomoc i ich postawę oraz zaangażowanie w powierzone im zadanie. Zatrudniony w Kancelarii adwokat podszedł do mojej sprawy bardzo profesjonalnie i już na pierwszym spotkaniu udzielił mi rzetelnych i wyczerpujących informacji. Dzięki temu ustaliłem, jakie prawa i obowiązki przysługują mi w związku ze staraniem się o odszkodowanie z tytuł wypadku komunikacyjnego. Fachowe doradztwo mecenasa pozwoliło mi na skuteczne rozpoczęcie starań o zadośćuczynienie, które otrzymałem.

Robert G.
Warszawa

Skontaktuj się z Kancelarią

Lubimy pracować i polecać ubezpieczycieli, którzy nie robią problemów przy wypłacie odszkodowania.

Damian Stegienka reprezentuje UNUM Życie TUiR S.A. Znam się z Damianem od 2016 roku. Jest bardzo zaangażowany w prezentowaniu ubezpieczeń związanych z naszym życiem i zdrowiem. 

Jeśli chcesz zasięgnąć jego porady

Wybrane artykuły dotyczące odszkodowań

CO GROZI ZA POTRĄCENIE PIESZEGO NA DRODZE?

CO GROZI ZA POTRĄCENIE PIESZEGO NA DRODZE?

Czytaj więcej

CO ZROBIĆ, GDY UBEZPIECZYCIEL ODMÓWIŁ WYPŁATY ODSZKODOWANIA?

CO ZROBIĆ, GDY UBEZPIECZYCIEL ODMÓWIŁ WYPŁATY ODSZKODOWANIA?

Czytaj więcej

TAJEMNICZE „OWU” W SPRAWACH ODSZKODOWAWCZYCH

TAJEMNICZE „OWU” W SPRAWACH ODSZKODOWAWCZYCH

Czytaj więcej
Skip to content