CZEGO ŻĄDAĆ OD UBEZPIECZYCIELA W SZKODACH OSOBOWYCH

Artykuł zawiera

Osoba, która doznała obrażeń w trakcie kolizji, za którą nie ponosi winy, może dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, dwóch rodzajów roszczeń:
  1. odszkodowania
  2. zadośćuczynienia za ból i cierpienia
Do roszczenia o odszkodowanie zaliczają się wszelkie szkody na mieniu jakie pokrzywdzony poniósł „przy okazji” wypadku do tego zalicza się zniszczona odzież, zniszczone sprzęty elektroniczne i inne drogocenne przedmioty, a także koszty leczenia i opieki. Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić nam wartość zniszczonych rzeczy oraz poniesione koszty leczenia, na które składają się nie tylko leki, ale też dojazdy do lekarza, sprzęty rehabilitacyjne, masaże i rehabilitacja. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od ubezpieczyciela do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Drugim typem roszczeń jest zadośćuczynienie za krzywdę. Jest to świadczenie bardzo ocenne i zależy od rozległości obrażeń oraz procesu leczenia, a to wpływa na poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu oceniają biegli lekarze, najpierw u ubezpieczyciela, a jeśli wstąpimy na drogę sądową, biegli z listy biegłych Sądu Okręgowego. Procent uszczerbku na zdrowiu ma decydujący wpływ na wysokość zadośćuczynienia, które określane jest indywidulanie w zależności od przypadku. Ważne jest, aby dobrze sformułować żądanie kierowane do ubezpieczyciela, załączając wszystkie niezbędne dokumenty. Kiedy nie jesteśmy zadowoleni z jego decyzji, należy zasięgnąć porady profesjonalisty co do możliwości i szans dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. Podstawa prawna art. 444 kc i 445 kc.  

Miałem wypadek, co mi przysługuje?

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of Wioletta Szewczak
Wioletta Szewczak
Adwokat

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content