KIM JEST PEŁNOMOCNIK A KIM OBROŃCA?

Artykuł zawiera

Adwokat bądź radca prawny nazywany jest często profesjonalnym pełnomocnikiem. Jednakże w niektórych sprawach mówi się o „obrońcy”, a nie pełnomocniku. Czym się różnią te pojęcia?

Zasadnicza różnica polega na tym, że obrońcę ma jedynie podejrzany lub oskarżony w postępowaniu karnym. Obrońca legitymuje się tzw. „upoważnieniem do obrony”, złożonym pisemnie lub ustnie do protokołu, a upoważnienie to zwolnione jest z opłaty skarbowej. Obrońcą może być tylko adwokat lub radca prawny. Przy dylemacie kogo wybrać, warto sprawdzić rejestry adwokatów i radców prawnych dostępnych w Internecie.

Pełnomocnik w postępowaniu karnym reprezentuje pokrzywdzonego lub świadka, którego interes prawny tego wymaga. Pełnomocnikiem w postępowaniu karnym może być jedynie adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym reprezentuje powoda lub pozwanego. W postępowaniu tym pełnomocnikiem może być:

 1. adwokat,
 2. radca prawny,
 3. rzecznik patentowy w sprawach własności intelektualnej także ,
 4. doradca restrukturyzacyjny w sprawach restrukturyzacji,
 5. osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony,
 6. pracownik przedsiębiorstwa będącego stroną,
 7. osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,
 8. współuczestnik sporu,
 9. małżonek,
 10. rodzeństwo,
 11. zstępni
 12. wstępni strony
 13. osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia

Pełnomocnicy muszą legitymować się tzw. „pełnomocnictwem”, które należy złożyć w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. W postępowaniach cywilnych, od pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą uiszczamy na rachunek właściwego urzędu gminy lub miasta, w którego okręgu położony jest sąd lub urząd, w którym chcemy złożyć pełnomocnictwo.

Pomimo posiadania znajomych prawników lub rodziny studiującej prawo, warto na pełnomocnika wybierać profesjonalistę adwokata lub radcy prawnego, który ma chłodny stosunek do sprawy i potrafi realnie ocenić sytuację.

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of Benjamin Kołodziej
Benjamin Kołodziej
Aplikant adwokacki

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content