ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW, CZY MOŻNA GO SKRÓCIĆ?

Artykuł zawiera

Wśród potencjalnych kar za wykroczenia bądź przestępstwa w ruchu drogowym jedną z najbardziej dolegliwych jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. Informację za jakie czyny można „stracić” prawo jazdy znajdziecie Państwo w naszym innym artykule, pod tym linkiem.

Czas oczekiwania na powrót możliwości samodzielnego przemieszczania się bywa niezwykle frustrujący. Jesteśmy wtedy nierzadko uzależnieni od innych osób, rozkładów jazdy, nasze życie często wywraca się do góry nogami. Czy jest jakaś możliwość skrócenia czasu oczekiwania na powrót możliwości prowadzenia pojazdów?

Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdu był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, tzn. jeżeli orzeczono wobec nas zakaz prowadzenia pojazdu na 3 lata, to po półtora roku wykonywania tej kary, na nasz wniosek Sąd może przywrócić nam możliwość prowadzenia pojazdu pod pewnym warunkiem. Tym warunkiem jest samochód wyposażony w blokadę alkoholową.

Sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Warunkiem przychylenia się sądu do takiego wniosku jest prawidłowa postawa sprawcy, jego warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego. Wtedy sąd może uznać, że prowadzenie pojazdu przez taką osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Istotne tu jest, iż nie ważne czy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został orzeczony w związku z jazdą pod wpływem alkoholu czy nie, możliwa jest zmiana tego środka karnego poprzez orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, które są niewyposażone w blokadę alkoholową. Oznacza to, iż po upływie połowy okresu na jaki zakaz został orzeczony, przy przychyleniu się sądu do wniosku, możliwe będzie prowadzenie samochodu, pod warunkiem, że zaopatrzymy go w blokadę alkoholową.

Nawet w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów możliwe jest wniesienie o zmianę środka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jednak nie wcześniej niż po 10 latach wykonywania tego zakazu.

Co jest istotne w tego typu sprawach? W sposób odpowiedni należy umotywować wniosek kierowany do sądu. We wniosku takim należy wskazać, że w trakcie wykonywania środka karnego wnioskodawca respektował porządek prawny, że jego postawa oraz warunki osobiste, w tym rodzinne, uzasadniają tezę, iż nie będzie on ponownie przekraczał norm prawnych, a tym samym nie będzie stwarzał niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Prawidłowo złożony i uzasadniony wniosek może realnie skrócić czas oczekiwania na powrót możliwości samodzielnego przemieszczania się samochodem, co jest znacznym ułatwieniem życia.

 

Udostępnij artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of Benjamin Kołodziej
Benjamin Kołodziej
Aplikant adwokacki

Masz pytanie – napisz do mnie

Podobne artykuły

Skip to content